فــــــــــروش ویـــــــــــژه
پیشنهادهای شگفت‌انگیز, تخفیف و حراج

فروشگاه

در حال نمایش 16 نتیجه

٪30
دوربین دام شبکه داهوا مدل HDBW2431RP-ZS

دوربین دام شبکه داهوا مدل HDBW2431RP-ZS

قیمت اصلی 10.840.000 تومان بود.قیمت فعلی 7.588.000 تومان است.
٪25
دوربین دام شبکه داهوا مدل HDBW2531RP-ZS

دوربین دام شبکه داهوا مدل HDBW2531RP-ZS

قیمت اصلی 11.543.000 تومان بود.قیمت فعلی 8.657.000 تومان است.
٪14
دوربین دام شبکه داهوا مدل HDBW3441EP-AS

دوربین دام شبکه داهوا مدل HDBW3441EP-AS

قیمت اصلی 6.270.000 تومان بود.قیمت فعلی 5.385.000 تومان است.
٪24
دوربین دام شبکه داهوا مدل HDW1239T1P-LED

دوربین دام شبکه داهوا مدل HDW1239T1P-LED

قیمت اصلی 3.846.000 تومان بود.قیمت فعلی 2.910.000 تومان است.
٪42
دوربین دام شبکه داهوا مدل HDBW2531EP-S

دوربین دام شبکه داهوا مدل HDBW2531EP-S

قیمت اصلی 7.051.000 تومان بود.قیمت فعلی 4.060.000 تومان است.
٪28
دوربین دام شبکه داهوا مدل HDBW2831RP-ZS

دوربین دام شبکه داهوا مدل HDBW2831RP-ZS

قیمت اصلی 15.506.000 تومان بود.قیمت فعلی 11.160.000 تومان است.
٪39
دستگاه XVR اقتصادی داهوا مدل XVR1B08-I

دستگاه XVR اقتصادی داهوا مدل XVR1B08-I

قیمت اصلی 3.729.000 تومان بود.قیمت فعلی 2.290.000 تومان است.
٪46
دستگاه XVR اقتصادی داهوا مدل XVR1B16-I

دستگاه XVR اقتصادی داهوا مدل XVR1B16-I

قیمت اصلی 7.785.000 تومان بود.قیمت فعلی 4.170.000 تومان است.
٪39
دستگاه XVR داهوا مدل XVR5104HS-I3

دستگاه XVR داهوا مدل XVR5104HS-I3

قیمت اصلی 5.208.700 تومان بود.قیمت فعلی 3.190.000 تومان است.
٪42
دستگاه XVR داهوا مدل XVR5104HS-4KL-I3

دستگاه XVR داهوا مدل XVR5104HS-4KL-I3

قیمت اصلی 7.631.000 تومان بود.قیمت فعلی 4.390.000 تومان است.
٪40
دوربین بالت اقتصادی داهوا مدل B1A21P

دوربین بالت اقتصادی داهوا مدل B1A21P

قیمت اصلی 1.100.000 تومان بود.قیمت فعلی 660.000 تومان است.
٪26
دوربین بالت اقتصادی داهوا مدل B2A21P

دوربین بالت اقتصادی داهوا مدل B2A21P

قیمت اصلی 1.120.000 تومان بود.قیمت فعلی 830.000 تومان است.
٪17
دوربین بالت داهوا مدل HFW1200TLP-A

دوربین بالت داهوا مدل HFW1200TLP-A

قیمت اصلی 1.300.698 تومان بود.قیمت فعلی 1.075.000 تومان است.
٪16
دوربین بالت داهوا مدل HFW1200SP

دوربین بالت داهوا مدل HFW1200SP

قیمت اصلی 1.735.000 تومان بود.قیمت فعلی 1.450.000 تومان است.
٪31
دوربین بالت داهوا مدل HFW1200DP

دوربین بالت داهوا مدل HFW1200DP

قیمت اصلی 2.728.000 تومان بود.قیمت فعلی 1.881.000 تومان است.
٪6
دوربین بالت داهوا مدل HFW1209CP-LED

دوربین بالت داهوا مدل HFW1209CP-LED

قیمت اصلی 1.787.000 تومان بود.قیمت فعلی 1.678.000 تومان است.